Tiikeri – Tiger (FIN/ ENG)

“Isäsi jätti tämän minulle ennen kuolemaansa ja sinun on aika saada se. Käytä sitä hyvin” (Harry Potter ja kuoleman varjelukset). Siitä hetkestä eteenpäin velhopojalla oli näkymättömyysviittaa. Sen käyttö ei kuitenkaan ole yhtä yksiselitteistä. Ensin täytyy tietää, että omistaa viitan, sen jälkeen täytyy osata pukea se oikein ja lopuksi hyödyntää aina kun tulee tarve muuttua näkymättömäksi. Otsassa ei kuitenkaan tarvitse olla salamaa voidakseen omistaa jotain taianomaista.
Jokaisella nimittäin on Supervoimia.

Harry Potter got the invisible cloak for his birthday present. From that moment on the boy wizard had the cloak. However, its use is not as simple. First you have to know that you own the cloak, then you need to know how to wear it correctly and finally to take advantage of it whenever there is a need to turn invisible. One does not have to have a flash on the forehead in order to possess something magical. Everyone has super powers.

Pienenä olin varma, että hallitsen tuulen ja ilman voimia. Osasin esimerkiksi liikutella lämpömittaria pelkällä ajatuksen voimalla. Olin varma tästä. Ala-asteen keijujengiin kuului muutama muukin yhtä lahjakas loitsija. Hieroimme välitunnilla erivärisiä lasikiviä yhteen ja kaikkea maagista tapahtui ympärillämme. Viimeistään ylä-asteelle siirtyessä ei näistä voimista, eikä keijujengistä ollut enää tietoakaan. Taikavoimat vaihtuivat pikkuhiljaa taikaliemiin.

When I was little I was sure that I controlled the air and the wind. For example I could move the thermometer with just the power of my thought. I was sure of this. Our elementry schools fairy gang consisted of a few other equally talented Spellweavers. Our imagination had no limits allowing magical things to happen all around us. After starting junior high magic was already out of our sight.

Oikeat supervoimat eivät katoa vaan voimistuvat entisestään kilometrien karttuessa mittariin. Osa voimista meillä on aina ollut ja osa kehittyy ajan kuluessa.  Osa puolestaan on piilossa tasan siihen saakka kunnes ne itse sinnikkään etsinnän tuloksena lopulta löytää. Kaikki eivät välttämättä koskaan löydy, jos niitä ei osaa etsiä oikeista paikoista. Omat vahvuudet.

The right super powers do not disappear but they become even stronger with time. Some of the forces we have always had and some of them will develop over time. Some of them are hidden and some of them may never be found if you don´t look in the right places. Your own strengths.

“Tiikeri ei pelkää hyenaa koska tietää omat voimansa” (Paolo Coelho). Omat vahvuudet on tunnistettava ja tiedettävä ennen niiden optimaalista hyödyntämistä.  Myös heikkouksien tunnistaminen on vahvuus. Kuvitteellisten heikkouksien luominen on puolestaan heikkouksista suurin. Tiikeri, joka rypee kuvitteellisissa heikkouksissaan tekee kilpikonnastakin itselleen vihollisen. Lapset usein vähiten kyseenalaistavat omia taitojaan. Osasi tai ei, tekemällä selviää. Jos pöydän kulma tulee vastaan, noustaan ja jatketaan. Kyllä sitä toisella kolmannella tai neljännellä kerralla tajuaa väistää. Tai sitten ei. Olennaista on ettei ole mitään tarvetta pelätä pöydän kulmaa tai vähätellä mitään mitä on ja osaa.

“Tiger does not fear the hyena because he is aware of his own strength” (Paolo Coelho). Ones strengths must be identified before their optimal utilization. Also, identification of weaknesses is a strength. Creating imaginary weaknesses, in turn, is the biggest weakness. Tiger, that bathes in imaginary weaknesses can even make a turtle an enemy to himself. Children are often the least who question their own skills. They learning as they go. If you fall, you get up and continue. It might not be till the first or the second or the third time you realize to dodge and not fall. What is essential is that there is no need to worry about falling or to feel small about anything one can or can not do.

Milloin supervoimia käytetään? Taisteluissa pahuutta vastaan ja saalistaessa tietenkin. Usein vastassa eivät kuitenkaan ole Voldemort ja hyeenat. Taisteluista tuhoisimmat ja voitokkaimmat käydään itseään vastaan. Näissä taisteluissa vastustaja tuntee heikot kohtasi jopa paremmin kuin sinä itse. Silloin on itsetuhoisaa ruokkia heikkouksia entisestään. Täytyy keskittyä vahvuuksiin.  Täytyy tietää, että omaat pidemmät kynnet kuin muilla kissaeläimillä, hämäränäkösi on erittäin tarkka ja raidoitus tekee sinusta vaikeasti havaittavan. Vahvojen jalkojen ansiosta olet voimakas ja nopea saalistaja, etkä aristele vettä muiden kissaeläinten tavoin ja siksi olet taitava kalastaja. Luontaisia vihollisia sinulla ei ole, ellet itse itsestäsi sellaista muodosta.

When to use you super powers? During the battles against the evil and while hunting of course. You might not be against the Voldemort or hyenas though. Most of the fighting is against youself, internal struggles. These are the biggest fights. The opponent knows your every weakness. Then it is self-destructive to further feed the weaknesses. You need to focus on your strengths. You need to know that you have longer claws than other animals. Your eyesight is very accurate and your stripes make you difficult to see. Strong legs make you a strong and fast as a predator. Unlike most of other cat animals you are not afraid of the water making you are a skilled fisherman. You don´t own natural enemies, unless you make yourself one.

Rakkaudella, Dora

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *